Dość nietypowo, bo 4 września, rozpoczęły nowy rok szkolny wszystkie szkoły w Polsce. Nie inaczej było i w Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Żywieckich Habsburgów w Żywcu.

Wypoczęci i pełni letnich wspomnień powrócili w szkolne ławy nasi uczniowie. Spora część z nich miała niezwykle pracowite wakacje startując w wielu zawodach na szczeblu krajowym, a nawet i europejskim. Dyrekcja szkoły i przedstawiciel organu prowadzącego Jan Lach, prezes LKS Łucznik Żywiec, życzyli uczniom jak najlepszych wyników w nauce oraz worków pełnych medali w uprawianych przez nich dyscyplinach sportowych.

– Mam nadzieję, że 22 czerwca przyszłego roku, czyli podczas zakończenia roku szkolnego 2017/2018, będziecie mieli się czym pochwalić – powiedział prezes Jan Lach.