Boks

Karate

Kolarstwo górskie

Kolarstwo szosowe

Koszykówka

Lekkoatletyka

Łucznictwo

Piłka nożna

Piłka ręczna

Podnoszenie ciężarów

Tenis ziemny

Naszym uczniom zapewniamy

R

darmowe zakwaterowanie i wyżywienie w internacie ZSME w Żywcu (uczniowie zamiejscowi)

R

zwrot kosztów dojazdu do szkoły (uczniowie dojeżdżający)

R

stypendium dla najlepszych zawodników (od 200 do 500 zł na miesiąc)

R

udział w obozach letnich i zimowych w kraju i za granicą

R

wysokiej klasy sprzęt łuczniczy i sportowy dla innych dyscyplin

R

najlepszą wysoko wykwalifikowaną opiekę trenerską podczas codziennych treningów

R

udział w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej

Szlifowanie umiejętności sportowych w parze z edukacją na wysokim poziomie ?

U nas to możliwe !

Stworzyliśmy unikalny program nauczania integrując treningi w klubach sportowych i zajęcia edukacyjne w szkole. Uczniowie - sportowcy ze słabszymi wynikami w nauce mogą w każdej sytuacji liczyć na pomoc nauczycieli podczas indywidualnych zajęć wyrównawczych.

Elastycznie i maksymalnie efektywnie zarządzamy czasem ucznia przeznaczonym na zajęcia sportowe;

W naszej szkole największą wartością jest dobro każdego ucznia - sportowca. Nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu wychowankowi stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości

i

Wyposażamy uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w dalszej edukacji, umożliwiające im kształcenie i funkcjonowanie w świecie;

Dlaczego warto nas wybrać?

w naszej szkole panuje miła i przyjazna atmosfera

traktowany podmiotowo uczeń jest pozytywnie motywowany do zdobywania wiedzy i umiejętności;

promujemy szeroko pojęty, zdrowy styl życia

u nas możesz mieć własne zdanie

wychowujemy poprzez sport, ucząc afirmatywnej postawy wobec własnego zdrowia i sprawności fizycznej oraz wpajając zasady zdrowej rywalizacji

Opłaty ponoszone przez ucznia

czesne 100zł na miesiąc (opłaty za uczniów sportowców codziennie uczestniczących w treningach pokrywa Organ Prowadzący LKS Łucznik)